RB's målsætning

Rudkøbing Boldklubs målsætning ved:

 

1. Børnefodbold fra U6 til U12

 

2. Ungdomsfodbold fra U13 til U17

 

Udgangspunkt:

 

DBU´s "Holdninger & handlinger"

 

DBU Børnetræning.

 

DBU Ungdomstræning.

 

Aldersrelateret træning 1 og 2. ( ATK )

 

Børnefodbold U6-U12:

 

Fodboldtræning skal være sjovt. Gennem leg og målrettet træning skal børne have det sjovt samtidigt med, at de lærer de basale elementer af fodbold.

 

Mindst 1 gang om ugen trænes i stationer.

Stationstræning gør det nemmere at matche børnenes individuelle tekniske og taktiske niveau. " Lige børn leger bedst "

Her benyttes "Niveaudeling/ selektering", hvorfor årgange med mindre antal spillere træner samtidigt.

 

Der lægges vægt på teknisk træning. Ved teknisk træning forstår vi træning, hvor spilleren lærer at sparke rigtigt, løbe og drible med bolden, at tæmme bolden og heade korrekt.

Her kan øvelser fra DBU´s Teknikmærker anvendes med fordel.

 

Der trænes 2 gange ugentligt af 90 min. varighed.

 

 

Ungdomsfodbold U13 - U17

 

Trænerne for ungdomsfodbold forventes at have et tæt samarbejde, med et møde pr. halvsæson, hvor der bl.a. udarbejdes en fælles plan for året.

 

For at sikre den enkelste spillers maksimale sportslige udfordring, forventes det at trænerne løbende overvejer muligheden for at rykke spillere mellem de forskellige årgange ved hjælp af dispensationer og kvartalsspiller ordningen.

 

Der trænes målrettet efter DBU Ungdomstræning og ATK 2.

 

Der trænes min. 2 gange ugentligt og der tilbydes en 3. træning med vægt på  henholdsvis teknisk og fysisk træning.

 

 

Forældregrupper.

 

Vi er meget afhængige af velfungerende forældregrupper. Vi vil meget gerne involvere forældrene mest muligt til både træning og kamp.

Til træning vil det være meget relevant at bruge forældre til hjælpere ved stationstræning.

Alle trænere skal afholde et forældremøde pr. år.

 

 

Trænerne.

 

De 10 trænerbud. Der henvises til de 10 trænerbud i "Holdninger & handlinger".

 

Disse SKAL forsøges overholdt.

Copyright © All Rights Reserved