Om Rudkøbing boldklub

Historie


Mandag d. 28 juni 1925 mødtes en kreds af fodboldinteresserede på Hotel Skandinavien i Rudkøbing for at drøfte oprettelsen af en fodboldklub. Skomager Albert Hansen valgtes til dirigent og det vedtoges at nedsætte et udvalg på fem medlemmer til at udarbejde vedtægter m.m. Valgt blev kelner Otto Winther, postbud Sofus Hansen, typograf Carl Rathje, glarmester Th. Jensen og bogtrykker Julius Bredo.

Dette udvalg fik en frist på otte dage, hvor man besluttede, at den stiftende generalforsamling skulle finde sted,

og det var tirsdag den 6. juli.

På denne dato blev Rudkøbing Boldklub stiftet, og den første bestyrelse kom til at bestå af: Formand Otto Winther, Næstformand Sofus Hansen, kasserer Carl Rathje, sekretær Th. Jensen og Edmund Dreyer. Samtidig valgtes et spillerudvalg bestående af 3 mænd og man vedtog endvidere med det same at indmelde klubben under Fyns Boldspil Union.


Så kort og koncist kan berettes om Rudkøbing Boldklubs start. Men det var ikke i den forstand fodboldstart i Rudkøbing. Denne populære sportsgren var skam dyrket forud i flere foreninger. tidligere havde en klub der hed Rudkøbing Fodboldklub og senere Afholdsfolkenes Boldklub varetaget fodboldspillet, men af forskellige årsager, såsom klasseskel og andet var disse klubber ikke rigtig holdbare, I Rudkøbing Fodboldklub kneb det for håndværkerne at begå sig mellem "de fine kommisser og handelslærlinge", medens Afholdsfolkenes Boldklub havde så gode navne som tømrermester Axel Christiansen, murermester Chr. Skou og blikkenslager Sten. Denne klub blev dog opløst i 1906 og derefter var det Rudkøbing Idrætsklub, der varetog fodboldspillet, indtil en kreds af dennes medlemmer enedes om at stfite en "ren" boldklub, som altså i 1925 blev Rudkøbing Boldklub.

Adresse :


Rudkøbing Boldklub

Rue Mark 9

5900 Rudkøbing

Telefon klubhus: 62 51 19 31

E-mail: info@r-b.dk


Link til holdoversigt hos DBU's  RB holdoversigt - her


Find vej : Krak vejviser til klubhus


Telefonnumre og emailadresse på trænerne finder du - her